ส่งเมลล์3.
สารขจัดคราบ F24
F24 เป็นสารที่ใช้ทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
ขนาดบรรจุ 120 กก.
ขนาดบรรจุ 30 กก.
หรือแบ่งบรรจุตามสั่ง
F24  
  สารขจัดคราบ F50
F50 เป็นสารที่ใช้ทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
ขนาดบรรจุ 120 กก.
ขนาดบรรจุ 30 กก.
หรือแบ่งบรรจุตามสั่ง
F50  
  สารขจัดคราบ LA60
LA60 เป็นสารที่ใช้ทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
ขนาดบรรจุ 120 กก.
ขนาดบรรจุ 30 กก.
หรือแบ่งบรรจุตามสั่ง
LA60  
ส่งเมลล์ F24 สารขจัดคราบ Home Product Purchase About Us Contact Link