ส่งเมลล์3.
ที ฟลอร์
T-Floor
  T-Floor
เป็นน้ำยาถูพื้นที่ให้ทั้งความหอมและสะอาดเพียงให้ปริมาณน้อย
ก็ช่วยเพื่อความสะอาดทุกพื้นผิว
   
ชื่อและอัตราส่วนที่สำคัญ 
Linear alkylbenzene sulfonate,sodium salt.........11% w/w
  Sodium lauryl ether sulfate.................................1.40% w/w
 
  วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
 
ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร ราคา - บาท
 
 
 
ส่งเมลล์ รูปภาพ Home Product Purchase About Us Contact Link